Fundacja Kórnicka

Autor: prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski
Afiliacja: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dziedzina:
Opis:
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania:
Kontakt: tel.: 61 8470256