Biotechnologia a sprawa polska

Autor: prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Afiliacja: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Dziedzina: nauki biologiczne, polityka naukowa oraz gospodarka
Opis: Biotechnologia w krajach rozwiniętych jest zarówno dynamicznie rozwijającym się obszarem badań naukowych, jak i ważną gałęzią przemysłu. Pod tym względem Polska nie jest krajem rozwiniętym. Dlaczego?
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania: rzutnik multimedialny i ekran
Kontakt: e-mail: wojtekr@ibch.poznan.pl