Środki wspierania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Autor: prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
Afiliacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dziedzina: ekonomia rolna
Opis: Opis instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz problemów z ich wdrażaniem.
Przeznaczenia: młodzież szkolna, domy kultury, kluby, stowarzyszenia
Wymagania: rzutnik pisma
Kontakt: e-mail: sp@au.poznan.pl