Deklaracja Pokolenia JPII – zapraszamy do podpisywania

14 kwietnia, w Wielki Poniedziałek Roku Pańskiego 2014

My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, skupiający także przedstawicieli środowisk naukowych z innych ośrodków: Wrocławia, Zielonej Góry, Kalisza, Gdańska, Szczecina, Gorzowa Wlkp, Bydgoszczy, Rzeszowa, Lublina, Puław, Gliwic i Katowic – w związku z kanonizacją Jana Pawła II zwracamy się do wszystkich Polaków, a szczególnie do środowiska akademickiego, z „Deklaracją pokolenia JPII – Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Podpisujmy się pod tą Deklaracją, ale przede wszystkim żyjmy jej przesłaniem i wcielajmy w życie osobiste i życie naszego Narodu nauczanie naszego Wielkiego Rodaka.

DEKLARACJA POKOLENIA JPII – Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Kanonizacja Jana Pawła II jest dla nas szansą i wezwaniem do odrodzenia w nas Pokolenia JPII, to znaczy do:

– odbudowania duchowych i intelektualnych więzi z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a przez Niego z Chrystusem i Kościołem,
– odtworzenia solidarności i troski o dobro wspólne,
– nade wszystko do odkrycia w sobie depozytu wiary, mocą której Duch zmienia oblicze ziemi,  tej ziemi.

Jako Pokolenie JPII chcemy sięgnąć w roku kanonizacji po Jego książkę „Pamięć i tożsamość” – słowo testamentu intelektualnego i duchowego, rozliczenia z życiem i słowo Ojca do nas, słowo będące inspiracją do dialogu.

Odczytując poszczególne rozdziały tej książki i patrząc na nie przez pryzmat całego pontyfikatu Jana Pawła II pragniemy:

WYZNAĆ WIARĘ W BOGA, który wyznacza kres złu;

– uznać niszczącą moc grzechu, który jest miłością samego siebie aż do negacji Boga. Dlatego w świecie negacji Boga, wykluczenia Go z przestrzeni świata  ludzkich spraw i życia – chcemy odpowiedzieć z powagą na papieskie wołanie „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”;
– wyznać wiarę w Miłość Boga i nasze prawo do przeżywania tej Miłości w sposób wolny i swobodny, w życiu prywatnym i publicznym;

PRZYJĄĆ PRAWDĘ o tym, że wolność jest dla miłości;

– świadomi historii naszego narodu, także jego współczesnych dziejów, uznajemy, że wolność nie spełnia się w negatywnych dążeniach destrukcyjnych;
– pomni pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i jego katechez o Dekalogu, deklarujemy działania na rzecz umocnienia odzyskanej wolności prawem moralnym w naszych domach, środowiskach pracy, świecie mediów, aktywnościach politycznych;

POTWIERDZIĆ MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

– świadomi podważania wartości patriotyzmu i mylenia patriotyzmu z nacjonalizmem, będziemy upominać się o naszą polską tożsamość, o jej logos i etos, dążąc do budzenia świadomości patriotycznej w nas i następnych pokoleniach;
– szczególną troską otaczać będziemy sferę kultury polskiej, która była źródłem suwerenności narodu w minionych wiekach i która winna pozostać wyznacznikiem naszej odrębności a zarazem łączności ze Wschodem i Zachodem;

WYRAZIĆ PRAGNIENIE ŻYCIA W EUROPIE DUCHA

– odczytując nasz związek z Europą poprzez wydarzenia Chrztu Polski, wyrażamy potrzebę odsłaniania wspólnoty wartości, godności osoby ludzkiej, wolności, solidarności, sprawiedliwości i miłosierdzia, prawdy i pokoju;
– świadomi kryzysu biologicznego naszego kontynentu chcemy promować Ewangelię życia pośród zagrożeń cywilizacji śmierci i bronić wartości życia jako podstawy wszelkich wartości;

UZNAĆ GOTOWOŚĆ DZIAŁANIA NA RZECZ DEMOKRACJI rozumianej w sensie ustroju politycznego, ale także pewnej postawy umysłowej i obyczajowej;

­– pamiętając o ryzyku demokracji ulegającej łatwo przekształceniu w państwo totalitarne, gdy wolność zostaje oderwana od wartości, deklarujemy przypominanie każdej władzy technokratycznej o wartościach tworzących fundament życia społecznego;
– świadomi roli osób świeckich w działaniach politycznych, deklarujemy gotowość tych działań, zgodnie ze wskazaniami nauki społecznej Kościoła.

Wyrażając naszą wiarę w Boga, Ojca, bogatego w miłosierdzie,
Chrystusa, Odkupiciela człowieka,
Ducha, Pana i Ożywiciela
,
chcemy służyć  Ewangelii życia w symbiozie wiary i rozumu,
angażować się poprzez pracęspołeczną troskę Kościoła,
żyć w Kościele, który jest z Eucharystii i przez Eucharystię,
dążyć do tego, by uczniowie Jezusa byli jedno,
nie zaniedbując misji Chrystusa Odkupiciela,
zawierzamy nasze pokolenie – Pokolenie JPII,
Maryi, Matce Odkupiciela
z nadzieją, że wraz ze św. Janem Pawłem II
dane nam będzie przekroczyć próg nadziei.

 

LISTA SYGNATARIUSZY:

 

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Adam Babula – UAM Poznań
 11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 21. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 23. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 27. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 45. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
 46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 47. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 48. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 49. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 50. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 51. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 52. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 53. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 54. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 55. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 56. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 57. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 58. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 59. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 60. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 61. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 62. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 63. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
 64. dr med Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 65. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 66. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 67. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 68. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 69. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 70. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 71. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 72. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 73. dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 74. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 75. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 76. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 77. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 78. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 79. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 81. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 82. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 84. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 85. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 86. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 87. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 88. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 89. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 95. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 96. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 97. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 98. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 99. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 100. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 101. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 102. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 103. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 104. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 105. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 106. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 107. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 108. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 109. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 110. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 111. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 112. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 113. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 114. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 115. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 116. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 117. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 118. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 119. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 120. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 121. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 122. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 123. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 124. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 125. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 126. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 127. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 128. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 129. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 130. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 131. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 132. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 133. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 134. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 135. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 136. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 137. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 138. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 139. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 140. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 141. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 142. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 143. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 144. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 145. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 146. mgr Ryszard Materny – Poznań
 147. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 148. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 149. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 150. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 151. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 152. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
 153. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 154. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 155. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 156. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak , UAM Poznań – przewodniczący AKO-Poznań
 157. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 158. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 159. mgr Paulina Molska – Poznań
 160. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 161. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 162. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 163. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 164. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 165. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 166. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 167. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 168. Maciej Neuman – Poznań
 169. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 170. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 171. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 172. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 173. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 174. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 175. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 176. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 177. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 178. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 179. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 180. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 181. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 182. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 183. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 184. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 185. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 186. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 187. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 188. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 189. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 190. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 191. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 192. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 193. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 194. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 195. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 196. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 197. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 198. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 199. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 200. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 201. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 202. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 203. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 204. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 205. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 206. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 207. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 209. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 210. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 211. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 212. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 213. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 214. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 215. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 216. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 217. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 218. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 219. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 220. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 221. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 222. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 224. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 225. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 226. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 227. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 228. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 229. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
 230. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 231. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 232. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 233. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 234. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 235. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 236. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 237. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 238. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 239. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 240. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 241. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 242. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 243. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 244. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 245. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 246. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 247. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 248. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 249. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 250. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 251. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 252. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 253. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 254. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 255. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 256. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 257. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 258. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 259. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 260. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 261. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 262. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 263. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 264. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 265. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 266. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 267. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 268. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 269. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 270. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 271. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
 272. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

 

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków
 2. dr hab. Roman Badora, UŚ Katowice
 3. ks. Lucjan Bielas, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, UP Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH Kraków
 7. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ Kraków
 8. prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,  dr h.c. PK Kraków
 9. mgr Irena Gąsior, INiG Kraków
 10. dr Krzysztof Godwod, Warszawa
 11. prof. dr hab. Halina  Grzmil-Tylutki, UJ Kraków
 12. ks Jan M. Kaczmarek CM
 13. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków – przewodniczący AKO Kraków
 14. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP Kraków
 15. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 16. mgr inż. Mariusz Klapper, AGH, PK Kraków
 17. prof. Grażyna Korpal, ASP Kraków
 18. ks. prof. Józef Krzywda, CM
 19. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH Kraków
 20. mgr Edward Kuliga, Kraków
 21. dr Agnieszka Kurnik, Kraków
 22. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium
 23. prof. dr hab. Edward Malec, UJ Kraków
 24. dr hab. inż. Marek Miśkowicz, AGH  Kraków
 25. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH Kraków
 26. dr inż. Janusz Opiła, Kraków
 27. mgr Andrzej Ossowski, em. AGH Kraków
 28. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, Kraków
 29. dr Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
 30. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, em. AGH Kraków
 31. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda,  AGH Kraków
 32. dr inż. Maria Sapor, nauczyciel akademicki, Kraków
 33. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP Kraków
 34. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. UJ Kraków
 35. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH Kraków
 36. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ Kraków
 37. prof. dr hab. inż. Marek Szczerba, AGH Kraków
 38. dr n.med. Jolanta Świerszcz, CM UJ, Kraków
 39. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH  Kraków
 40. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
 41. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 42. dr Mariusz Marek Tytko, UJ Kraków
 43. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 44. mgr Barbara Zawidowska, Kraków
 45. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków

 

AKO Łódź

 1. prof. zw. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO-Łódź
 2. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, UŁ
 3. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ

 

AKO Warszawa

 1. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
 2. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 3. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 4. Dr Paweł Bromski
 5. Mgr Andrzej Budzyk
 6. Dr Leszek Buller
 7. Dr hab. Janusz Czyż
 8. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 9. Dr hab. Wojciech Fabianowski
 10. Prof. dr hab. Piotr Fiedor
 11. Dr hab. Andrzej Gąsowski
 12. Mgr Kazimierz Gerlach
 13. Prof. dr hab. Piotr Gliński
 14. Ks. dr hab. Waldemar Gliński
 15. Dr Jerzy Goliszewski
 16. Dr Artur Górski
 17. Dr hab. Grzegorz Górski
 18. Dr hab. Czesław Grajewski
 19. Dr inż. Irena Gronowska
 20. Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 21. Dr hab. Marek Wojciech Gutowski
 22. Mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 23. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 24. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 25. Dr Jerzy Kazimierczak
 26. Dr hab. Marek Kloss
 27. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
 28. Dr hab. Tadeusz Kołodziej
 29. Dr Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego
 30. Prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 31. Dr Joanna Lisek
 32. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 33. Prof. dr hab. Alfred J. Meissner
 34. Prof. dr hab. Jacek Modliński
 35. Prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
 36. Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 37. Dr inż. Grażyna Ożarek
 38. Dr hab. Krzysztof Papis
 39. Dr hab. Krystyna Pawłowicz
 40. Dr Bolesław Petrażycki
 41. Dr Aldona Piwko
 42. Arch. Józef Polak
 43. Dr hab. Grażyna Ptak
 44. Dr Jan Rempała
 45. Dr Anna Sędzińska
 46. Dr Janusz Sobieszczański
 47. Dr hab. Maciej Stasiak
 48. Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 49. Dr Lech Szyndler
 50. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – przewodniczący AKO-Warszawa
 51. Dr inż. Andrzej Tadeusiak
 52. Dr hab. inż. Krzysztof Weiss
 53. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 54. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 55. Mgr inż. Bogdan Zalewski
 56. Dr hab. Dominik Zamiatała
 57. Dr Rafał Zapłata
 58. Dr Oliwia Zegrodzka – Stendel
 59. Prof. dr hab. Radosław Zendrowski
 60. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 61. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

ORAZ:

 1. Jadwiga Chmielowska – publicysta
 1. mgr Bożena Niesler – Tarnowskie Góry
 1. dr Ewa Słotwińska-Palugniok – em. Śląski Uniwersytet Medyczny
 1. dr Emil Popławski – Kraków
 1. Bożena Popławska – Kraków
 1. dr Florian Zieliński, em. UAM – Poznań

 

 


Gorąco zachęcamy do przyłączenia się przez złożenia swojego podpisu. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Deklaracja Pokolenia JPII

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Jan 25, 2016

Zebrane podpisy: 353

353 signatures

Najnowsze podpisy
353 Ryszard Schaeffer Nowy Targ Komandor Akademickiego Klubu Żeglarskiego
352 Ewelina Grabowska Poznań mgr
351 Maciej Czerwiński UJ Kraków UJ
350 Maciej Andrzejewski Poznań dr inż.
349 Zofia Lachtara Gliwice mgr matematyki
348 Beata Jankowska Poznań dr inż., Politechnika Poznańska
347 Wiesław Mucha Ostrów Wlkp
346 Danuta Lutwiejko Bialystok
345 Bernard Cichosz Konstantynów Łódzki wydawca
344 Tomasz Andrzej Szymański Warszawa mgr inż.
343 Andrzej Pisowicz Kraków emerytowany prof. dr hab. UJ
342 Tadeusz Wojciech Baranowski Gdańsk inżynier
341 Krzysztof Prymak Białystok nauczyciel
340 Adam Meissner Suchy Las dr inż. informatyk
339 Bogumiła Leńska Chorzów /woj.sląskie/ muzyk
338 Krzysztof Hermanowicz Wrocław adiunkt, INTiBS PAN
337 Paulina Bochenek Warszawa Uniwersytet Warszawski, studentka Historia Sztuki
336 Maria Lasończyk Gliwice mgr pedagogiki
335 Janisława Kędziora Poznań Emeryt
334 Paulina Leszkowicz Warszawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
333 Kazimierz Kusmierczak Stoney Creek, Ontario, Canada magister
332 Jadwiga Solińska Poznań mgr inż. technologii drewna
331 Zbigniew Oniszczuk Siedlce mgr
330 Paweł Loro Olsztyn dr/UWM Olsztyn
329 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. Prof. Pol. Śl.
328 Henryk Dreinert Jastrzębie-Zdrój em. nauczyciel
327 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice dr inż.
326 Jan Sznajder Gliwice
325 Anna Gawron Katowice mgr/ Uniwersytet Śląski
324 Elżbieta Kralczyńska Bielsko-Biała Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
323 Stefan Wieczorek Siemianowice Śląskie Radny Rady Miasta
322 Jadwiga Stanek Siemianowice Śl mgr matematyki - emer. nauczyciel
321 ANNA I KONRAD ZIOBRO SPYTKOWICE CZŁONKOWIE OAZY RODZIN
320 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
319 Alicja Leszkowicz Siedlce mgr
318 Andrzej Osika Rzeszów Kierownik Budowy członek PiS
317 Włodzimierz Wawszczak Łódź Dr hab.inż. PŁ
316 Zofia Adamczyk Kitchener
315 Jan Mikos Katowice emeryt członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
314 Krystyna Wojciechowsa Gliwice dr inż./Politechnika Śląska
313 Krystian Probierz Gliwice Prof. dr hab. inż., Politechnika Ślaska
312 Stanisław Firlej Łódź profesor zw. Akademia Muzyczna im. G. K. Bacewiczów w Łodzi
311 Krystyna Partuś Zabrze KIK Katowice, Sekcja Zabrze
310 michał brandys Świętochłowice ochroniarz
309 Bolesław Pochopień Zabrze Prof.dr hab. inż. , Politechnika Śląska
308 Grażyna Przybylska Wendt Płock Dr n.med.
307 Ryszard Słaby Poznań mgr inz.
306 Jakub Wróblewski Poznań
305 Agnieszka Domagała Zawiercie mgr Filologii angielskiej
304 Jan Zuk Kitchener-Waterloo, CA mgr, Host/Producer - FM 98.5
303 Jerzy i Agnieszka Foss Warszawa emeryci z wykształceniem wyższym
302 Anna Warchulska Przygodzice
301 Arleta Szymkowiak Poznań
300 Helena Synowiec Chełm Śląski prof. UŚ Katowice
299 Barbara Bondar Gdańsk nauczyciel muzyki
298 Zofia Sobolak-Piekło Katowice mgr
297 ROMAN GRUBBA GDYNIA mgr inż.
296 Marian Figura Radom ekonomista, emeryt
295 Janina Wojciechowska Kielce redaktor, rencistka
294 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa artysta-plastyk, emerytowana nauczycielka
293 Bogusława Kurczab
292 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., wiceprezes KIK w Katowicach
291 Jacek Wilk Kraków emeryt
290 Ryszard Mordarski Bydgoszcz dr hab. profesor UKW w Bydgoszczy
289 Natalia Piotrowska Ostrołęka
288 Małgorzata Okołowicz Warszawa dr inż.
287 Zofia Domagała Zawiercie mgr/emeryt
286 Jolanta Gwioździk Katowice Dr Katowice UŚ
285 Joanna Szymanowska-Pułka Katowice dr
284 Józef Nawrot Katowice mgr finanse i bankowość
283 Wioletta Kamińska Wola Rasztowska mgr ekonomii
282 Jan Basta Wroclaw mgr inżynier
281 Stanisław Przeborski Poznań
280 Paweł Zdun Warszawa mgr filozofii chrześcijańskiej, lic. teologii biblijnej, mgr hebraistyki
279 Izabela Góral Poręba mgr inż.
278 Dariusz Maciejak Będzin
277 Jerzy Zenon BINKOWSKI Białystok psycholog, reżyser
276 Marian Sulerz Łódź
275 Aleksandra Mucha Wrocław
274 Aleksandra Wróbel Łódź Spec. ds. marketingu
273 Urszula Fujita Chrzanów mgr ekonomii
272 Beata Banaszak Poznań Politechnika Poznańska
271 Elzbieta Dumas Polska
270 Izabela Rygielska Sosnowiec Uniwersytet Ślaski
269 BARBARA DROPIŃSKA-PULIK POZNAŃ
268 ANDRZEJ CZAYKA POZNAŃ multimedia, informatyka, grafika komputerowa.
267 Ewa Żurawska Katowice mgr filologii polskiej, bibliotekarz Uniwersytet Śląski
266 Ks. Jan Kozłowski PŁOCK prawnik kanonista
265 stefan sebestyen erd
264 Grażyna Tereszkiewicz Rzeszów nauczyciel
263 Aldona Narkiewicz Warszawa mgr filologii polskiej, emerytowana nauczycielka
262 Anna Walczuk Kraków dr hab. filolog anglista, Uniwersytet Jagielloński
261 Małgorzata Gnoińska Legnica nauczyciel
260 Miroslaw Szulc Reda mgr inz. chemik
259 Eda Janota Katowice poetka
258 Jan Stanisławczyk Zielona Góra mgr geografii,emeryt.
257 Adam Braun Świdnik mgr inż.
256 Zygmunt Falczyński dr teol.
255 Stanisław Ambroszkiewicz Warszawa, Siedlce dr hab. IPI PAN i UPH
254 Bozena Bochenek Poznan naucz. akad.
253 Jadwiga Ptaszyńska Pniewy nauczyciel
252 Katarzyna Wójtowicz Pobiedziska Stowarzyszenie Pobiedziszczanie Sobie
251 Małgorzata Walczak Poznań mgr
250 Andrzej Hrynaszkiewicz Poznań
249 Sebastian Perka Łuków
248 Janina Rożek Gierałtowice dr chemii
247 Zbigniew Bytnar Legnica
246 Zofia Gnoinska Poznan
245 Tomasz Osowski Przasnysz wicestarosta
244 Patryk Antoni Szymański Przemyśl ks.
243 Teresa Kwiek-Walasiak Poznań dr UAM
242 Krzysztof Klupp Poznań bibliotekarz
241 Regina Kurewicz Poznań bibliotekarz
240 Kinga Sokołowska Poznań
239 Adela Bicka Łódź matka
238 Alicja Lasocka Świdnica nauczyciel
237 Mariusz Niewczas Cupertino, Kalifornia Dr inż.
236 Bogusz Magiera Poznań em. chemik
235 Elżbieta Kluz Toronto mgr teologii
234 Stanisław Czerny Chełm Śląski mgr inż.
233 Grażyna Ruszczyk Warszawa dr
232 Anna Rojek Warszawa mgr
231 Katarzyna Bielecka Poznań mgr ekonomii
230 Alicja Hładyszowska Wrocław Magister
229 Marek BARAŃCZUK Bytom eneryt
228 Anna Fojudzka Poznań
227 Stefan Pyrak Warszawa dr inż.
226 Wojciech Czaplewski Kołobrzeg nauczyciel, pisarz
225 Jerzy Kotek Duszniki Rolnik przedsiębiorca
224 Alicja Faber-Klinowska Żywiec nauczyciel
223 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
222 Adam Wachulec Poznań
221 Janusz Zdziński Kraków
220 Marek Miecznik Stęszew
219 Jerzy Król Krynica Dyr. Teatru, nauczyciel, reżyser, aktor
218 Karolina Penca Malbork pedagog
217 Lucjan Janczara Gdańsk Marynarz.
216 Barbara Molik Pniewy mgr filologii polskiej
215 Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak Poznań dr
214 Alina Zubrzycka Narol ekonomista
213 Mariusz Nosarzewski Płock
212 Elżbieta Guzikowska Konopińska Poznan mgr inż
211 Wieslawa Cwojdzińska Poznań
210 Dorota Ibek Zawiercie nauczyciel
209 anna orzechowska zakopane lekarz
208 Wanda Glumińska Warszawa mgr pedagogiki UAM
207 dr Dariusz Wesołowski Konin
206 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż., wiceprezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
205 Grzegorz Dybka Piotrków Trybunalski
204 Krzysztof Czekierda Kraków emeryt
203 Grzegorz , Cyryl Ratajczak Poznań inżynier budownictwa
202 Małgorzata Mydlak Poznań radca prawny
201 Anna Piskozub-Cielica Jelenia Góra
200 Piotr Ludwiński Radom Uczeń Liceum i członek Ruchu Światło Życie
199 Stanisław Morelowski Wrocław architekt
198 Marcus Gutt Stockholm
197 Łukasz Ługowski Siedlce
196 Roman Ryczak Bydgoszcz mgr
195 Małgorzata Kaczanowska Tarnów mgr nauczyciel
194 Konrad Banecki Warszawa Mgr inżynier.
193 Adam Cymborski Łomianki Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa
192 Jan Łaś Kraków dr inż. arch. Politechnika Krakowska
191 WŁADYSŁAW CIESIELSKI GNIEZNO mgr
190 O. Zbigniew Deryło Niepokalanów OFM Conv, Licencjat z teologii moralnej - Alfonsjanum w Rzymie
189 Tomasz Szczepański Düsseldorf mgr inż.
188 Danuta Milczarska Warszawa
187 Waldemar Fin-Szumowski Przemyśl
186 Bolesław Błaszczyk Gdańsk
185 Janusz Szeszuła Stęszew
184 Elżbieta Dmochowska Kraków mgr filologii klasycznej
183 Ryszard Kieres Olkusz Rencista
182 Wiesław Reczyński Połczyn Zdrój sympatyk
181 Zbigniew Ogiegło Oświęcim
180 Marzena Zajkowska Gdansk Muzyk
179 Anna Krykowska Tczew nauczyciel
178 Bogusław Zwoliński Porajów
177 Piotr Rybarczyk Warszawa
176 Robert Bąkiewicz Pruszków
175 JANINA WISZNIEWSKA WARSZAWA Profesor/Państwowy Instytut Geologiczny
174 Marek Łukasik Lipowa nauczyciel historii
173 Bożena Czerwińska Warszawa mgr inż. ogrodnictwa
172 Przemysław Kowalski Poznań inspektor BHP, P.POŻ.
171 Robert Sereda Poznan przedsiebiorca
170 Przemysław Ibek Zawiercie mgr/nauczyciel historii
169 Martyna Gruba Kartuzy
168 Kamil Jahołkowski Piaski
167 Ewa Kowalska Łódź Emerytka
166 Michał Czermiński Gdańsk ekonomista
165 Agniekszka Skladanowska chicago
164 Marek Matejczuk Julich
163 JAROSŁAW SKIBA Pieniężno PRZEDSIĘBIORCA
162 zdzisław pałubicki `kudowa zdrój rencista
161 Wojciech Kołodziej Lublin
160 Jarosław Bauer Łódź dr hab., prof. UŁ
159 Urszula Łukasiewicz Siedlce nauczyciel
158 Andrzej Cieszko Legnica
157 WALERIAN HAJDAROWICZ GDAŃSK Przedsiębiorca
156 Jerzy Rajpert Warszawa inzynier
155 Anna Wojnarowska-Olek Latchorzew tłumacz
154 Ewa Maciejewska Łódz mgr filologii polskiej