O starzeniu się ludności optymistycznie

Autor: dr hab. Jan Paradysz, prof. UE w Poznaniu
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Dziedzina: demografia
Opis: wykład popularno-naukowy
Przeznaczenia: młodzież szkolna i dorośli
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: jan.paradysz@ue.poznan.pl