Gratulacje

Poznań, 14 marca 2014 r.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Z wielką radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o wyborze Jego Ekscelencji na  stanowisko Wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Dla nas, członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu to widomy znak obecności Ducha Świętego podczas wszystkich faz wyborów na najważniejsze funkcje w polskim Kościele.

Z całego serca życzymy stałej Jego asystencji podczas pracy na tym stanowisku. Dzisiejszy polski Kościół potrzebuje zdecydowanych, rozważnych, ale i aktywnych przywódców – i w naszym głębokim przekonaniu takich właśnie otrzymał. Z wielką uwagą i uznaniem śledzimy wielki rozmach działań duszpasterskich Księdza Arcybiskupa w Archidiecezji Łódzkiej i jesteśmy pewni, że teraz wiele z nich zaowocuje w całym polskim Kościele.

Zapewniamy o naszym wsparciu modlitewnym, a także intelektualnym, emocjonalnym  i moralnym w każdej sprawie, na miarę naszych umiejętności i możliwości. Życzymy gorąco opieki Bożej Opatrzności w pracy dla Kościoła i naszej Ojczyzny.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Przewodniczący i Członkowie AKO Poznań