Bibianna Moraczewska – poznańska pisarka, publicystka i patriotka

Autor: dr hab. Elżbieta Nowicka, prof. UAM
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej UAM
Dziedzina: historia literatury
Opis: Odczyt o dziewiętnastowiecznej poznańskiej pisarce, publicystce, uczestniczce konspiracji 1848, siostrze historyka Jędrzeja Moraczewskiego. Kobiecie inteligentnej, samodzielnej i bardzo przejętej Polską. Ocalał szczęśliwie wydany przed wojną jej pamiętnik. Korespondencja z wieloma osobistościami życia artystycznego i politycznego ówczesnej Polski i Wielkopolski, zdeponowana w PTPN, przepadła w czasie ostatniej wojny.
Przeznaczenia: gimnazja, licea, zainteresowane osoby
Wymagania:
Kontakt: e-mail: enowicka@epf.pl