Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w kontekście awarii w EJ Fukushima I

Autor: dr hab. Grzegorz Musiał
Afiliacja: Wydział Historyczny, Instytut Historii UAM
Dziedzina: fizyka
Opis: Fizycy i inżynierowie specjaliści od elektrowni jądrowych (EJ) deklarują wystarczające środki dla ich bezpiecznej eksploatacji. Założenia te dla ludzi na całym świecie są trudne do zaakceptowania w kontekście awarii w EJ Fukushima I. Wykład przedstawia idee fizyczne EJ, czyli reakcje rozszczepienia ciężkiego jądra atomowego, perspektywę fuzji lekkich jąder oraz koszty różnych źródeł energii i ich wpływ na środowisko. Wychodząc od anatomii EJ wykład analizuje potencjalne zagrożenia awarią. Podejmuje też problem kluczowy w tej sprawie, czyli blokowanie informacji, brak debaty publicznej, krytycznej analizy przyczyn samej awarii i zaniedbań w trakcie projektowania, które powoli rodzą demony i postępujący brak zaufania do energetyki jądrowej. W konkluzji wykład przedstawia alternatywę w postaci otwartej, światowej debaty publicznej i kluczowe zagadnienia, które powinny być jej przedmiotem.
Przeznaczenia: osoby zainteresowane, kluby, stowarzyszenia
Wymagania:
Kontakt: