Jak reagować na szkalowanie polskiej historii i tożsamości?

W internetowym portal.arcana.pl znajdujemy wypowiedź prof. Andrzeja Nowaka (UJ) na temat przyczyn i sposobów przeciwdziałania destrukcji polskiej tożsamości. “Tego, jak wygląda obraz Polski, winni jesteśmy przede wszystkim my sami. Winni jesteśmy przede wszystkim wobec siebie samych (a więc także wobec tych kilkudziesięciu pokoleń, które Polskę […] tworzyły, jak również wobec tych, którzy to dziedzictwo mogliby ewentualnie po nas przejąć). […] Musimy pisać sami naszą historię, żeby nie pisali jej za nas inni…”