Oświadczenie w związku ze stanowiskiem Episkopatu Polski w sprawie “gender”

Poznań, 3.01.2014 r.

Akademickie Kluby Obywatelskie  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Warszawie z uznaniem i satysfakcją przyjęły głos Episkopatu Polski dotyczący istoty ideologii gender i jej znaczenia dla życia społecznego. Głos ten jest niezwykle cenny z kilku względów.

Po pierwsze – stanowi ważny głos informacyjny w sytuacji braku stosownej wiedzy na ten temat i towarzyszącej jej banalizacji problemu.

Po drugie – jest wyraźnym wskazaniem istotowej różnicy między badaniami teoretycznymi zajmującymi się wpływem kultury na przeżywanie seksualności człowieka i formy przeżywania małżeństwa, a charakterystycznym dla ideologicznego spojrzenia marginalizowaniem natury ludzkiej na rzecz błędnie pojmowanych stereotypów kulturowych.

Dziękujemy za jasne określenie gender jako formy ideologii, której celem nie jest szukanie prawdy, typowe dla nauki, w tym dla filozofii, ale redukcjonistyczne propagowanie wizji człowieka jako przedmiotu manipulacji.

Po trzecie – sprawą niezwykle cenną Listu Pasterskiego Episkopatu Polski jest wskazanie, że narzędzia pojęciowe, używane w tak zwanych badaniach nad płcią kulturową – być może niezależnie od intencji i woli zajmujących się wpływem kultury na płeć – są wykorzystywane i implementowane do sfery edukacji, prawa, ekonomii, polityki oraz wielu innych dziedzin życia społecznego.

Akademickie Kluby Obywatelskie podzielają w pełni niepokój Episkopatu Polski w zakresie edukacji seksualnej, inspirowanej i kreowanej wedle standardów związanych z ideologią gender. Przypominamy, że jest to naruszenie jednej z podstawowych zasad życia społecznego we współczesnych państwach – zasady pomocniczości (subsydiarności). Oczekujemy zatem od stosownych władz państwowych i samorządowych zaprzestania praktyki wdrażania programów tzw.  „edukacji równościowej” do placówek oświatowych różnego szczebla.

Przy okazji apelujemy do władz, ludzi mediów oraz środowisk opiniotwórczych o uczciwość intelektualną i zaprzestanie posługiwania się nieprawdziwymi pojęciami w budowaniu wizerunku ideologii gender. Pojęcia takie jak „równość”, „równouprawnienie”, „tolerancja”, „walka z dyskryminacją”  są bowiem pozbawione znaczeń im przypisywanych. Przykładowo często przywoływane słowo „równouprawnienie” oznacza faktycznie uprzywilejowanie prawne osób nie spełniających warunków prawnych do takich przywilejów.

Po czwarte – nade wszystko dziękujemy Episkopatowi Polski za przypomnienie integralnej wizji człowieka, charakterystycznej dla katolicyzmu. Jesteśmy przekonani, że to właśnie w ramach tej wizji opartej na godności osoby ludzkiej, prawa naturalnego i szacunku dla porządku obiektywnego można właściwie rozpoznać problem równości i tożsamości, jak to genialnie prosto wskazał bł. Jan Paweł II w swoim przesłaniu z okazji konferencji w Pekinie „ równa godność nie oznacza «tożsamości» z mężczyznami. Taka tożsamość zubożyłaby jedynie kobiety i całe społeczeństwo, zniekształcając lub niszcząc niepowtarzalne bogactwo i wewnętrzną wartość kobiecości. Według wizji Kościoła, mężczyźni i kobiety zostali powołani przez Stwórcę, aby żyć w głębokiej wzajemnej komunii, poznając jedni drugich i składając siebie w darze, działając razem dla wspólnego dobra i uzupełniając się nawzajem dzięki komplementarności cech kobiecych i męskich” (List [Przesłanie] It is with genuine pleasure do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ Poświęconej Kobiecie).

Po piąte – jednoznaczne stanowisko Episkopatu Polski stanowi niezwykle silne wsparcie dla wielu środowisk, stowarzyszeń i osób, które od dłuższego czasu starają się pokazać opinii publicznej, zwłaszcza rodzicom, jak groźne skutki dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, narodu, a zwłaszcza rodziny ma wdrażanie ideologii gender, jak destrukcyjnie wpływa ona na funkcjonowanie społeczeństw zachodnich, w których ideologia ta jest prawnie sankcjonowana od wielu lat.

Głęboko ufamy, że stanowczy i jasny głos Episkopatu Polski położy kres agresywnym wypowiedziom i działaniom propagatorów ideologii gender i umożliwi realną pracę państwa, Kościoła, instytucji pozarządowych i samych małżeństw w dziele odbudowy i wzmacniania godności małżeństwa i rodziny w Polsce.

Z satysfakcją konstatujemy, że głos Polskiego Episkopatu współbrzmi ze stanowiskiem papieża Franciszka i episkopatów innych krajów Europy i świata.

(U dołu można dodać swój podpis)

Poznań

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO Poznań
 2. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Adam Babula – UAM Poznań
 12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 17. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 22. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 28. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 29. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 30. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 31. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 32. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 33. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 34. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 36. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 37. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 38. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 39. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 40. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 41. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 42. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 43. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 44. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 45. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 46. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
 47. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 48. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 49. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 50. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 51. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 52. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 53. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 54. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 55. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 56. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 57. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 58. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 59. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 60. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 61. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 62. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 63. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 64. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
 65. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 66. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 67. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 68. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 69. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 70. mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 71. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 72. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 73. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 74. dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 75. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 76. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 77. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 78. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 79. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 80. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 81. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 82. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 83. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 84. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 85. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 86. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 87. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 88. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 89. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 90. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 91. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 92. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 93. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 94. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 95. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 96. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 97. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 98. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 99. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 100. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 101. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 102. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 103. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 104. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 105. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 106. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 107. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 108. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 109. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 110. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 111. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 112. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 113. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 114. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 115. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 116. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 117. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 118. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 119. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 120. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 121. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 122. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 123. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 124. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 125. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 126. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 127. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 128. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 129. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 130. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 131. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 132. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 133. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 134. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 135. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 136. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 137. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz “S”
 138. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 139. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 140. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 141. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 142. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 143. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 144. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 145. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 146. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 147. mgr Ryszard Materny – Poznań
 148. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 149. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 150. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 151. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 152. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 153. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
 154. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 155. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 156. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 157. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 158. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 159. mgr Paulina Molska – Poznań
 160. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 161. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 162. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 163. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 164. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 165. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 166. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 167. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 168. Maciej Neuman – Poznań
 169. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 170. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 171. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 172. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 173. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 174. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 175. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 176. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 177. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 178. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 179. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 180. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 181. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 182. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 183. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 184. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 185. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 186. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 187. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 188. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 189. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 190. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 191. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 192. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 193. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 194. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 195. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 196. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 197. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 198. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 199. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 200. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 201. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 202. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 203. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 204. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 205. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 206. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 207. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 209. mgr Jan Smólski – Poznań
 210. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 211. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 212. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 213. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 214. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 215. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 216. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 217. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 218. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 219. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 220. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 221. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 223. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 224. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
 225. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 226. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 227. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 228. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 229. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 230. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 231. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
 232. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 233. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 234. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 235. prof. dr hab. Inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 236. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 237. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 238. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 239. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 240. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 241. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 242. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 243. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 244. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 245. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 246. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 247. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 248. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 249. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 250. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 251. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 252. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 253. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 254. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 255. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 256. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 257. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 258. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 259. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 260. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 261. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 262. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 263. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 264. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 265. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 266. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 267. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 268. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 269. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 270. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 271. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 272. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 273. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
 274. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH
 2. dr hab. Roman Badora, Uniwersytet Śląski
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena
 6. prof. dr med.  Zbigniew Chłap, UJ
 7. prof. dr hab. inż Józef Dańko,
 8. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH
 9. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ
 10. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ
 11. dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 12. prof. dr hab. Wit Foryś, UJ
 13. Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU „Solidarność”, UP Kraków
 14. dr Krzysztof Godwod
 15. dr hab. inż. Ryszard Golański, AGH
 16. prof. zw. dr hab. Janusz Gołaś, AGH
 17. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ
 18. prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ
 19. dr hab. Zofia Kaszowska,  ASP Kraków
 20. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska
 21. mgr inż. Mariusz Klapper,  AGH, UJ
 22. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel,  PAU Kraków
 23. prof. Grażyna Korpal –  ASP
 24. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ
 25. prof. Adam Korytowski,  AGH
 26. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,  AGH
 27. prof. Stanisław Kuta,  AGH
 28. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ
 29. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP w Krakowie
 30. prof. dr hab. inż. Piotr Maloszewski, HMGU Monachium
 31. prof. dr hab. inż. Janina Milewska Duda, AGH
 32. prof. Wojciech Mitkowski, AGH
 33. dr Elżbieta Morawiec, pisarka
 34. mgr Andrzej Ossowski,  AGH
 35. dr inż. Bernadetta Pasierb, Politechnika Krakowska
 36. Krzysztof Pieła,  AGH
 37. dr hab. Andrzej Porębski, UJ
 38. dr med. Andrzej Przybyszowski, Kraków
 39. dr Krystyna Rakoczy-Pindor,  AGH
 40. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH
 41. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 42. mgr Jolanta Sekutowicz, nauczyciel akademicki, Krakow
 43. dr inż., Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH
 44. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ
 45. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH
 46. dr n. med. Jolanta Świerszcz, Kraków
 47. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
 48. dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH
 49. dr hab. Grażyna Zając, UJ
 50. prof. dr hab. Zbigniew Zegan, ASP Kraków

Warszawa

 1. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki,
 2. dr hab. Andrzej Gąsowski,  UKSW
 3. mgr Kazimierz Gerlach
 4. prof. dr hab. Piotr Gliński,  IFIS PAN, UwB,
 5. dr inż. Irena Gronowska, PW
 6. mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 7. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 8. dr Jerzy Kazimierczak
 9. prof. dr hab. med. Andrzej Kochański
 10. prof. dr hab. dr h.c. Tadeusza Marek Krygowski, UW
 11. dr inż. Grażyna Ożarek
 12. dr Krzysztof Papis, PAN
 13. dr Anna Sędzińska
 14. dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 15. prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, przewodniczący AKO Warszawa
 16. prof. Wiesław Jan Wysocki,  UKSW
 17. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

 


Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie dla oświadczenia AKO w związku ze stanowiskiem Episkopatu w sprawie "gender"

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Mar 10, 2014

Zebrane podpisy: 91

91 signatures
Najnowsze podpisy
91 JERZY GREGOR SIEMIANOWICE ŚL.
90 Przemysław Kowalski Poznań insp. BHP i P.POŻ.
89 barbara ren poznań
88 Jolanta Motowidło Rybnik mgr inż.
87 Witold Zajączkowski Gliwice mgr filolog
86 Maciej Andrzejewski Poznań dr inż.
85 Jerzy Chmielewski Katowice mgr lic.
84 Antoni Hallek Zabrze inż.
83 Paweł Baworowski Poznań mgr UE Poznań
82 Jacek Burszka Katowice mgr inż
81 Marek Sterczewski Gliwice
80 Zofia Miazgowicz Cholewa Gliwice mgr
79 Andrzej Cholewa Gliwice
78 Janusz Żelezik Gliwice dr inż / em. Pol. Śląskiej
77 Krystyna Wojciechowska Gliwice dr inż./Politechnika Śląska
76 Zofia Lachtara Gliwice
75 Katarzyna Stanienda Gliwice dr inż., Politechnika Śląska
74 Teresa Nalepa Rzeszów mgr
73 Jadwiga Grabowska Gliwice Politechnika Śląska
72 Henryk Palus Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
71 Krystian Probierz Gliwice prof. dr hab. inż. , Politechnika Śląska
70 Robert Czerwiński Gliwice Politechnika Śląska
69 Ewa Goszczyńska Łódż mgr filologii polskiej, emerytka
68 Klemens Stróżyński Poznań-Wronki publicysta
67 Janusz Turowski Łódź Prof.zwycz. emerytowany Politechniki Łódzkiej, dr habil. inż. Dr hc Univ.di Pavia
66 Renata Klech-Blicharska Morawica 26-026 Matka pięciorga dzieci
65 Piotr Blicharski Morawica mgr inż.
64 Marcin Celiński Sokołów Podlaski nauczyciel, dyrektor I LO w Sokołowie Podl.
63 Bozena Tarnawska Lublin grafik
62 Agata Celińska Sokołów Podlaski nauczyciel Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokołowie Podlaskim
61 Sebastian Wołoszczuk Poznań dr / UAM Poznań
60 Anna T. Pietraszek Warszawa dziennikarka tv, reżyser dok., v-prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
59 Małgorzata Grottel Poznań dr Uniwersytet Przyrodniczy
58 Barbara Zioło Gliwice
57 Witold Pasich Domaniewice
56 Artur Przelaskowski Warszawa prof / Politechnika Warszawska
55 Jan Stanisławczyk Zielona Góra magister geografii,emeryt.
54 Alina Rejman-Burzyńska Katowice mgr inż. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
53 Janina Szczerbal Poznań mgr
52 Roman Czepe Łapy radny, były burmistrz i posełł
51 Paweł Loro Olsztyn UWM Olsztyn
50 Danuta Jarosz Sosnowiec Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Dom Studenta
49 Krzysztof Zioło Gliwice dr inż. / Politechnika Śląska
48 Jolanta Zalewska Zabrze mgr, socjolog
47 Grzegorz, Cyryl Ratajczak Poznań inżynier budownictwa
46 Piotr Gawor Gliwice dr hab. inż., em.prof.Politechniki Śląskiej
45 Robert Prorok Zabrze inż./ emeryt
44 Maria Lasończyk Gliwice mgr pedagogiki
43 Gabriela Ras Londyn pielegniarka anestezjologiczna/ Royal Brompton Hospital
42 Janina Szymanowicz Gliwice wiceprezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
41 Teresa Bermańska Bydgoszcz Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy
40 Janusz Sobieszczański Warszawa AKO Warszawa
39 Agnieszka Warszawska Poznań
38 Anna Krykowska Tczew
37 Waldemar Śliwkiewicz Łódz/Dobra mgr
36 Krystyna Partuś Zabrze nauczyciel - emeryt
35 Małgorzata Mydlak poznań radca prawny
34 Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska Poznań dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
33 Zygmunt Kubica Ostrów Wielkopolski mgr ekonomii
32 HIERONIM TOMCZAK POZNAŃ INŻYNIER
31 Tomasz Kasprowicz Poznań
30 Alicja Kasprzyk Gliwice mgr inż.
29 Jarosław Biegała Poznań historyk
28 Bolesław Pochopień Zabrze prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska
27 Antoni Winiarski Katowice dr, UŚ
26 Katarzyna Bielecka Poznań mgr ekonomii
25 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
24 Tadeusz Gerstenkorn Łódź emer. prof. dr hab.UŁ
23 Krzysztof Weiss Warszawa dr hab.inż./emery
22 Jan Mikos Kaatowice emeryt
21 Wojciech Pillich Zabrze dr inż.
20 Andrzej Dawidowski Katowice Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
19 Małgorzata Walczak Poznań mgr chemii środowiska
18 Jacek Bachniak Rudy
17 mgr inż. Krzysztof Nagrodzki Łódź
16 Czesław Ryszka Katowice b. senator
15 Wanda Czerwińska Olsztyn prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie
14 Kazimierz Zakrzewski Łódź Prof.dr hab.inż., dr h.c.
13 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż., Prof. Pol. Śl.
12 Maria Wieloch Gdansk Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN
11 Włodzimierz Wawszczak Łódź
10 Gerard Cybulski Warszawa dr hab. inż.
9 Dorota Raczyńska Warszawa
8 Tadeusz Hanak Zabrze mgr inż.
7 Irena Waluś Gliwice mgr inż
6 Jacek Borkowski Poznań mgr inż
5 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż. wiceprezes KIK w Katowicach
4 Zdzisław Świątkowski Poznań mgr inż.
3 Roman Andrzej Śniady Wrocław dr inż.
2 Józef Urbanowicz Kaźmierz k/Poznania mgr inż.
1 Tadeusz Jopek Poznań dr hab. prof. UAM