Do Rektora KUL

Poznań, 30.12.2013 r.

Jego Magnificencja Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Magnificencjo, Księże Rektorze!

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu pragnę z całego serca podziękować za piękne słowa skierowane do Polaków z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zwłaszcza te, które odnosiły się do patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Tak pięknie, a równocześnie syntetycznie i wieloaspektowo sformułowanych stwierdzeń na temat polskiego patriotyzmu, jego uwarunkowań historycznych i współczesnych, głębokiego zakotwiczenia w polskiej kulturze, historii,  tradycji, w polskim katolicyzmie, a jednocześnie potrzebie jego kultywowania  – bardzo brakowało w polskiej przestrzeni publicznej. Głos Księdza Rektora, który zabrzmiał czysto i mocno, ma podwójną wagę: po pierwsze – stoi za nim autorytet Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego patronem jest Jan Paweł II i Księdza Rektora osobiście, po drugie – dotarł do bardzo szerokiego kręgu odbiorców i stanowi dla nich bardzo ważne wsparcie niezwykle potrzebne wobec powszechnego w mediach deprecjonowania patriotyzmu, zwłaszcza polskiego.

Mamy nadzieję, że tekst Księdza Rektora przyczyni się istotnie do wzmocnienia nurtu patriotycznego w polskim dyskursie publicznym.

Łączę wyrazy szacunku i bardzo serdecznie pozdrawiam

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO