Zasada solidarności społecznej w polskiej polityce prorodzinnej jako gwarancja suwerenności demograficznej

Autor: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej UAM
Dziedzina: nauki społeczne, demografia
Opis:
Przeznaczenia: osoby zainteresowane
Wymagania:
Kontakt: e-mail: stmikolajczak@gmail.com