Projekcja filmu “Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej” z towarzysząca prelekcją

Autor: prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej UAM
Dziedzina: filologia polska
Opis:
Przeznaczenia: osoby zainteresowane
Wymagania: projektor multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: stmikolajczak@gmail.com