Etyczne aspekty obrazu telewizyjnego

Autor: Agata Ławniczak
Afiliacja: Telewizja Polska
Dziedzina: medioznawstwo
Opis: …czyli manipulacja, łączenie słowa z obrazem itp
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania:
Kontakt: e-mail: alawniczak@tlen.pl