Papieskie pielgrzymki w telewizyjnych przekazach

Autor: Agata Ławniczak
Afiliacja: Telewizja Polska
Dziedzina: medioznawstwo
Opis: O tym jak manipulowano zapisem transmisji przy pierwszych pielgrzymkach i przygotowaniach do nich SB w akcjach pod kryptonimem “Lato” i “Zorza”
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania:
Kontakt: e-mail: alawniczak@tlen.pl