Polskość jako dobro osobiste i zbiorowe

Autor: dr Dariusz Piotr Kucharski
Afiliacja: Centrum Analiz Regulacyjnych CAR
Dziedzina: historia, nauki społeczne
Opis: Znaczenie. Wyróżnik wspólnoty polskiej. Anachronizm czy wartość niezbędna do istnienia. Współczesne jej przejawy.
Przeznaczenia: licea, studenci
Wymagania:
Kontakt: e-mail: kucharscybiuro@wp.pl