Gospodarka II RP

Autor: dr Dariusz Piotr Kucharski
Afiliacja: Centrum Analiz Regulacyjnych CAR
Dziedzina: historia
Opis: Zniszczenia wojenne. Celowe zapóźnienie cywilizacyjne ziem polskich. Odbudowa. Koncepcje rozwoju. Strategia
Przeznaczenia: gimnazja, licea, studenci
Wymagania:
Kontakt: e-mail: kucharscybiuro@wp.pl