Wykład prof. Grzegorza Kucharczyka

Portal PCh24.pl (Polonia Christiana) publikuje wykład członka AKO prof. Grzegorza Kucharczyka pt. “Rewolucja francuska a religia” wygłoszony na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej temu wydarzeniu historycznemu.