Etyka dziennikarska w nauczaniu Jana Pawła II

Autor: dr Jolanta Hajdasz
Afiliacja: Wyższa Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Dziedzina: publicystyka, medioznawstwo
Opis: Jan Paweł II nazywany był Papieżem mediów, a on sam o dziennikarzach mówił iż są jego przyjaciółmi. Doceniając rolę i znaczenie mediów we współczesnym świecie Papież stawiał jednak środkom masowego przekazu i ich pracownikom bardzo wysoką poprzeczkę etyczną. Kim wg JPII powinien być dziennikarz, w jaki sposób powinien realizować swoje zadania i jak pokonywać trudności.
Przeznaczenia: Wykład przeznaczony dla studentów i uczniów klas maturalnych oraz klubów i stowarzyszeń. Prezentacja PowerPoint.
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: j.hajdaszpost.pl, tel.: 607-270-507, WWW: www.jolantahajdasz.pl