Prawo obywatela do informacji publicznej

Autor: dr Tadeusz Dziuba, mgr Paweł Rożyński
Afiliacja: Rada Miasta Poznania (T. Dziuba)
Dziedzina: gospodarka, samorządność
Opis: Omówienie uprawnień obywateli do dostępu do informacji publicznej, bazujące przede wszystkim na ustawie dotyczącej bezpośrednio tego zagadnienia i częściowo na ustawie o udziale społeczeństwa w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska.
Przeznaczenia: Wykład dla wszystkich zainteresowanych uzyskiwaniem informacji z urzędów i innych jednostek publicznych. Zapewne tematyka ta może być przedmiotem zajęć z zakresu wychowania obywatelskiego.
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: ta_dziu@post.pl, WWW: www.tadeuszdziuba.pl