Identyfikacja i minimalizacja ryzyka w działalności urzędów

Autor: dr Tadeusz Dziuba
Afiliacja: Rada Miasta Poznania
Dziedzina: gospodarka, samorządność
Opis: To raczej specjalistyczny wykład i prezentacja. Jego istotą jest pokazanie, że można szacować jakościowo ryzyko w realizacji zadań publicznych, a tym samym po części panować nad nim.
Przeznaczenia: Wykład raczej dla hobbystów zainteresowanych różnymi aspektami działania współczesnej administracji.
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: ta_dziu@post.pl, WWW: www.tadeuszdziuba.pl