Społeczenstwo wychowujące – szansa czy zagrożenie (z recepcji myśli Floriana Znanieckiego)

Autor:
dr Maria Dąbrowska-Bąk
Afiliacja:
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Dziedzina:
socjologia wychowania
Opis:

Przeznaczenia:
zainteresowane osoby
Wymagania:

Kontakt:
e-mail: maria_bak@interia.pl