Polska sztuka współczesna a wartości patriotyczne

Autor:
dr hab. Mariusz Bryl
Afiliacja:
Instytut Historii Sztuki UAM
Dziedzina:
historia sztuki
Opis:

Przeznaczenia:
zainteresowane osoby
Wymagania:

Kontakt:
e-mail: brylm@amu.edu.pl