Poparcie dla listu otwartego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Łodzi, wyrażają pełne poparcie dla “Listu otwartego do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie tekstu ‘Sumienność i sumienie naukowca’ zamieszczonego na stronach MNiSW”. Szczególnie zdecydowanie protestujemy przeciwko próbom administracyjnego ograniczania swobody wypowiedzi w sferze dydaktyki i wolności badań ludzi nauki. Za skrajnie niemoralne uznajemy przywoływanie przykładu związanego z Katastrofą Smoleńską w sytuacji, kiedy ministerstwo nie zrobiło nic, by uruchomić badania polskich naukowców mogące pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tej tragedii, co więcej, odmawiało finansowania czy nawet organizowania takich badań w polskich  placówkach naukowych podległych ministerstwu.

List otwarty do Minister Kudryckiej