O zrzeczeniu się reparacji

…Przy okazji negocjacji o warunkach zjednoczenia Niemiec w 1990 roku – to był format 2+4, czyli format rozmów dwóch państw niemieckich i czterech mocarstw – rząd Helmuta Kohla wystąpił z żądaniem, aby rząd Tadeusza Mazowieckiego zrzekł się reparacji w zamian za uznanie przez Zjednoczone Niemcy granicy Polski na Odrze i Nysie(…) To żądanie wycofano wskutek nacisku administracji amerykańskiej na Niemcy(…) Natomiast samo postawienie tego żądania stawia pod dużym znakiem zapytania logikę, którą obecnie posługują się Niemcy. Mówią, że nie sprawy, ponieważ została ona załatwiona już w 1953 roku… (PR24, 15.9.2022)