Zagubienie pamięci prowadzi do katastrofy

…Samo sformułowanie „Historia nauczycielką życia” pochodzi z dzieła Marka Cycerona, wybitnego oratora, prawnika, polityka rzymskiego, który urodził się przed 2126 laty. Cyceron był świadom, że jeżeli nie opowiadamy tych najpiękniejszych przykładów, które są zapisane w historii, a które trzeba wciąż przypominać, by móc je naśladować, wtedy rzeczpospolita marnieje, ginie… Cały tekst tutaj (Wpis, 2022-7/8)