Sprawa reparacji wojennych

…Już kanclerz Helmut Schmidt powiedział, że Niemcy muszą wyjść w swojej polityce “z cienia Auschwitz”, skończyć z rozliczeniami, biciem się w piersi. W latach 80. ub. wieku w Niemczech mówi się o normalizacji, skończeniu z rozliczeniami, oto są nowe Niemcy, które udowodniły, że są częścią demokratycznej wspólnoty euroatlantyckiej. Jeśli nałożyć to na deficyty w naszej edukacji historycznej dotyczącej najnowszych dziejów, mamy do czynienia z młodym pokoleniem Polaków całkowicie bezbronnym wobec przemilczeń i manipulacji… (PR24, 03.9.2022)