Antysemityzm, praworządność, in vitro, Odra… – różne przejawy wojny z Polską