Testament roku 1920

…Gospodarz Kremla [Lenin] jakby się pocieszał w upiornie proroczy sposób: „Polska – posiądziemy ją i tak, jak wybije godzina, a zresztą projekty stworzenia Wielkiej Polski są wodą na nasz młyn, bo póki Polska rościć je będzie, póty Niemcy będą po naszej stronie. Im silniejszą Polska będzie, tym bardziej nienawidzić ją będą Niemcy, a my potrafimy posługiwać się tą ich niezniszczalną nienawiścią. […] Niemcy są naszymi pomocnikami i naturalnymi sprzymierzeńcami… Cały tekst tutaj (Sieci 32/2022)