Kanibalizm polityczny

…Nie tylko zresztą angielscy czy francuscy oświeceniowcy traktowali rozbiory jako czyn z gruntu postępowy. Na przykład Immanuel Kant przekonywał po trzecim rozbiorze, że zniknięcie państwa polskiego z mapy Europy jest dla Polaków unikalną okazją, by pod rządami „oświeconej” monarchii pruskiej pozbyć się zgubnego przywiązania do „barbarzyńskiej wolności”. A Goethe zalecał wprowadzenie na ziemiach polskich zagarniętych przez Prusy obowiązkowego języka niemieckiego, co pozwoli szybko „ucywilizować” nowych poddanych Hohenzollernów…  Cały tekst tutaj