O zamku, pomniku i patriotyzmie

…Zamek w 2015 roku został oddany, to była wielka zasługa byłego wojewody, Włodzimierza Łęckiego, przy silnym oporze doprowadził do częściowej odbudowy struktury architektonicznej tego zamku, ale teraz jest tam muzeum.(…) To nie jest wyposażenie Zamku Królewskiego. Cały środek, gdzie są historyczne zachowane historycznej elementy murów, wygląda, jak współczesne muzeum, proste okna, białe ściany. A my chcemy, żeby był to zamek królewski, sześcioszczytowy, taki, jaki jest na Wawelu, czy warszawski. Nasz był pierwszym zamkiem na ziemiach polskich… Cała rozmowa tutaj.