Unia państw i społeczeństw – na 400 lat

…Pokojowe i ewolucyjne kształtowanie się unii polsko-litewskiej było uważnie obserwowane przez ościenne państwa. Niektóre z nich (państwo krzyżackie, Moskwa) od razu potraktowały zaistnienie tej unii jako śmiertelne zagrożenie dla swoich interesów. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że realizowany nad Wisłą i Wilią model unii społeczeństw był bardzo atrakcyjny dla poddanych władców, którzy tak niechętnie odnosili się do zacieśniających się więzów między Koroną a Litwą. W 1454 roku mieszczanie i szlachta (etnicznie przeważnie pochodzenia niemieckiego) mieszkający w państwie krzyżackim oddali się pod opiekę króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, chcąc uczestniczyć w „związku miłości” ogłoszonym niemal czterdzieści lat wcześniej w Horodle… Dwa artykuły na ten temat tutaj.