Sztandar Poznania

Rozmowa ze Stanisławem  Grześkiem, projektantem sztandaru miasta powstałego w roku 2000.
Radio Poznań, Wielkopolskie popołudnie, 29.6.2022.