Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”…

… Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie: „Planu równości płci na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”   Cały tekst