Romantyzm w “Konfrontacjach idei”

Profesorowie Stanisław Mikołajczak i Wiesław Ratajczak byli gośćmi prof. Zdzisława Krasnodębskiego i mówili o Polskim Romantyzmie oraz niedawnej, poświęconej mu konferencji (PR24, 19.6.2022):