Konferencja o Polskim Romantyzmie – dzień 3

Konferencja jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.