O bojkotowaniu instytucji państwa

Poseł dr Bartłomiej Wróblewski w PR24, 13.05.2022: