Apel o pojednanie polsko-ukraińskie

Do niedawna nie spodziewaliśmy się, że tuż za naszą wschodnią granicą rozpętana zostanie wojna na skalę całego państwa, że będziemy świadkami bombardowania miast, pacyfikacji osiedli, bestialstwa wobec ludności cywilnej. Nie spodziewaliśmy się też, że nasza Ojczyzna stanie się schronieniem dla milionów prawdziwych uchodźców wojennych, którzy będą tu szukać ratunku przed  zagrożeniem życia w swoim kraju.

Z dumą i satysfakcją możemy stwierdzić, że nasz Rząd i nasz Naród w sposób wzorowy — jak dobry sąsiad — udziela wszechstronnego wsparcia materialnego i moralnego Ukrainie oraz jej obywatelom.

Jako przedstawiciele środowiska naukowego, którzy ponad 10 lat temu zaangażowali się w proces szerzenia w społeczeństwie świadomości i postaw patriotycznych sądzimy, że można uczynić  więcej. Można wreszcie dokonać głębokiego i trwałego pojednania polsko-ukraińskiego. To jest sprawa, która mogłaby przynieść zasadniczą zmianę w obszarach żywotnych dla obu narodów i całego naszego regionu.

Dotychczasowe gesty i deklaracje, jak choćby słowa prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie” były ważne, lecz okazywały się niewystarczające. Nadal ostentacyjnie honorowano tam postaci i organizacje, których celem była eliminacja Polaków i polskości. Nadal szykanowano Polaków i polskie miejsca pamięci. Należy podkreślić, że dla strony ukraińskiej równie niezrozumiały po polskiej stronie był brak świadomości naszych win — tego, że ze strony Rzeczypospolitej zabrakło odpowiedniego zrozumienia dla ukraińskich aspiracji narodowych.

Jest niemal cudem, że mimo tych obciążeń w obecnej sytuacji na potrzebę napadniętego sąsiada nie tylko nasz rząd, ale i przytłaczająca większość Polaków odpowiedziała otwarciem i gotowością do poświęceń. Z drugiej strony, ta reakcja naszego społeczeństwa spotkała się z bardzo ciepłą odpowiedzią i wdzięcznością Ukraińców. Jeden i drugi fakt pokazują dobitnie, że mimo trudnej historii jesteśmy gotowi na prawdziwe pojednanie.

Szczęśliwie, oprócz dramatycznych i przykrych zdarzeń w naszej przeszłości zaistniały także ważne przykłady współpracy i jedności wobec wspólnych zagrożeń. Można przywołać postaci, które stanowią przykłady układania wspólnej drogi, jak Piotr Konaszewicz (Sahajdaczny), czy Symon Petlura. Wiele pięknych kart polsko-ukraińskiego dialogu zapisali twórcy kultury: pochodzący z ziem ukraińskich pisarze języka polskiego w XIX i XX wieku oraz ukraińscy literaci i intelektualiści inspirowani romantyzmem i modernizmem.

Konkretne kroki w  kierunku pojednania powinny zostać podjęte przez właściwe organa administracji państwowej obu krajów. Ufamy, że starania przyniosą pozytywne rezultaty. Jako reprezentanci środowiska naukowego i społecznych kręgów patriotycznych dysponujący określonym kapitałem intelektualnym i moralnym chcemy swoim głosem przyczynić się do tego, żeby wspomniany proces został przyspieszony i wzmocniony w oparciu o prawdę i dobrą wolę.

Uważamy, że w imię pojednania Polacy i Ukraińcy powinni poznać i uznać wszystko, co w naszej historii krzywdziło drugą stronę. Powinniśmy wyrzec się jakiegokolwiek gloryfikowania takich postaw. Powinniśmy dołożyć starań, by w edukacji i świadomości społecznej obu narodów była upowszechniana prawda służąca odróżnieniu dobra od zła w duchu chrześcijańskim.  W tym celu postulujemy powołanie wspólnej polsko-ukraińskiej komisji historycznej z udziałem także osób spoza środowiska historycznego, tak aby wyjaśnienie tych spraw zyskało aprobatę w pełnym przekroju społecznym.

Jednocześnie powinniśmy po obu stronach granicy zezwolić na upamiętnienie doznanych krzywd w sposób nierażący gospodarzy, w duchu zadośćuczynienia ofiarom i ich potomkom. Powinniśmy wyrzec się jakiegokolwiek rewizjonizmu. W oparciu o prawdziwe, szczere przeproszenie i wybaczenie wszelkich krzywd powinniśmy odłożyć je do kart historii — nie jako niebyłe, lecz jako już niewzbudzające negatywnych emocji, niewpływające na nasze obecne i przyszłe relacje i działania.

Wierzymy, że tak potrzebne pojednanie jest możliwe — tym bardziej, że w rzeczywistości dokonały się już pierwsze, konkretne kroki. Teraz od nas zależy kontynuacja tego pozytywnego procesu. Trudne czasy wymagają odważnych działań. Ufamy, że dramat wojny zakończy się zwycięstwem, które wykorzystamy dla obustronnej korzyści. Wierzymy też, że proces pojednania polsko-ukraińskiego może stać się wzorem dla innych naszych sąsiadów, zwłaszcza z obszarów dawnej I Rzeczypospolitej, zwanej przecież Rzecząpospolitą wielu Narodów.

Rozpoczęły się już starania o uruchomienie procesów odbudowy zniszczonej Ukrainy, w czym Polska aktywnie uczestniczy – nie czekajmy więc  na zakończenie wojny i sprawmy, by pojednanie polsko-ukraińskie także na poziomie miedzypaństwowym mogło toczyć się równocześnie.

 

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań

prof. dr  hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław

Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice, Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Wrocław,  24 maja 2022 r.

 

Tu można wyrazić poparcie dla Apelu o pojednanie polsko-ukraińskie

Powiadom znajomych:

   


Najnowsze podpisy
110 Danuta Panek Gliwice inż. em.
109 Jadwiga Chmielowska SOSNOWIEC dziennikarz
108 Czesław Brandys Jaworzno Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie
107 Jarosław Jaskulak Poznań mgr / Główny Konserwator MAP
106 Teresa Czapla Katowice członek Zarządu KIK
105 Robert Prorok Zabrze inż. elektryk / emeryt
104 Józef Buszman Katowice informatyk
103 Tadeusz Szkodny Gliwice dr hab.inż.
102 Andrzej Stecewicz Szczecin dr nauk hum. prezes Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie
101 Józef Uniowski Gliwice Emeryt
100 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż., emeryt Politechniki Śl.
99 Jerzy Kużnik Luboń dr inż., emeryt Politechniki Śl.
98 Andrzej Hławiczka Gliwice dr hab. inż. Prof Pol Śl na emeryturze
97 Kazimierz Piotrowski Halinów dr
96 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska Warszawa dr hab., prof. UW
95 Antoni Hallek Zabrze inż. informatyk
94 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum., Uniwersytet Jagielloński, prezes Fundacji Naukowej Katolików "Eschaton" w Krakowie, redaktor naczelny "Religious and Sacred Poetry"
93 Zbigniew Anculewicz Olsztyn dr hab. nauk humanistycznych; historia XIX i XX wieku; prof. UWM
92 Piotr Bielecki Warszawa dr hab., emerytowany profesor SGH
91 Edward Opaliński Warszawa Prof. dr hab.
90 Halina Olech Częstochowa polonistka
89 Adam Olech Częstochowa dr hab. prof. UJD
88 Bartłomiej Andrzejewski Poznań prof. IFM PAN/Instytut Fizyki Molekularnej PAN
87 Jan Martini Poznań pianista
86 Aniela Maria Birecka Wieliczka dr - st.kustosz dypl. w UJ [1971-2009]
85 Danuta Prył-Silska Poznan nauczyciel mgr inż.
84 Jacek Silski Poznań mgr inż.
83 Dariusz Mościcki Warszawa prywatny przedsiębiorca
82 Zbigniew Cytera Turza nauczyciel
81 Barbara Kuklinska Fresnes FRANCE Polonia Francuska
80 Maria Leśniewicz Poznań dr emerytowany nauczyciel akademicki IM PP
79 Michalina Poniecka Poznan absolwentka AWF
78 TEOFIL LACHOWICZ Elmhurst, New York dr nauk humanistycznych
77 Barbara Wysocka Poznan dr hab.
76 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab., Rzeszów
75 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań AKO Poznań, archeolog
74 Jerzy Kwiatkowski Wrocław geodeta
73 ks. Błażej Michalewski Lipe doktor
72 Henryka Kramarz Kraków emer. dr hab. prof. Uniw. Ped, Kraków
71 Zbigniew Dworecki Poznań emerytowany prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
70 Wojciech Jasiakiewicz Bydgoszcz dr hab. em. prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy
69 Maciej Pieta Kitchener Ontario Emeryt z Kanady
68 Iwona Horodecka Skórzewo mgr członek AKO Poznań
67 Barbara Piłacińska Biskupice dr.hab., emerytowana prof. UAM
66 Tadeusz Sawik Reykjavik Prof.dr hab. inz./Reykjavik University
65 Lucyna Rempulska Poznań dr hab.
64 Wiesław Ratajczak Pniewy dr hab. prof. UAM
63 Ryszard Piotrowicz Poznan dr
62 Krzysztof Weiss Warszawa Dr hab. Inż.
61 Adam Cejrowski Gdańsk mgr farm., audytor badań klinicznych
60 JACEK KRZYSZTOF DANEL Zamość Dr nauk humanistycznych
59 Krystyna Szayna-Dec Jasło dr nauk humanistycznych
58 kazimierz biskupek Tychy
57 Lech Lewandowski Pogórze
56 Wojciech Świecicki Poznań Prof. dr hab., czł. PAN
55 Michał Luty Katowice działacz "S", b. wiceprezydent Katowic
54 Wojciech T. Markiewicz Poznań Prof. dr hab., emeryt, PAN
53 Mirosław Szulc Reda mgr inż. Absolwent Wydziału chemii Politechniki Gdańskiej
52 Marek Kazimierz Barański Warszawa dr hab., emerytowany prof. UKSW i UW
51 Marek Kielski Sulmierzyce
50 Lidia Banowska Poznań dr hab.
49 Stanisław i Maria Czekalscy Poznań Prof. zw. dr hab. med., dr med
48 Teresa Szkuta-Pochopień Zabrze dr inż.
47 Grzegorz Kubski Poznań dr hab., prof. UAM
46 Jan Koziar Wroclaw geolog
45 Jerzy Weres Poznań prof. dr hab. inż.
44 Maria Weres Poznań AKO Poznan, anglistka
43 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż. em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
42 Zdzisław Puślecki Poznań Prof. zw. dr hab.
41 Witold Grzebisz Poznań Profesor
40 Jerzy Zerbe Poznań dr chemii, emeryt UAM
39 Danuta Gabryś-Barker Gliwice Uniwersytet Śląski, profesor
38 Piotr Jaroszewicz Białystok mgr psychologii psychoterapeuta
37 Dariusz Kowalewski San Terenziano - Umbria - Italia ks.
36 Andrzej Judek Poznań mgr inż.
35 Wiesław Kuźmicz Warszawa profesor, Politechnika Warszawska
34 Wojciech Szwed Opalenica dr geobotanik, emeryt
33 Jacek Zimny Kraków dr hab/ profesor/Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków/
32 Jan Paradysz Poznań dr hab. em. prof. nadzw. UE w Poznaniu
31 Cezary Pieńkowski Zielona Góra mgr historii
30 Stanisław Paszkowski Poznań dr hab. prof. emer. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
29 Stanisław Kruszynski Utrecht Diakon
28 Mirosław Boruta Krakowski Kraków dr, socjolog, autor "Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów RP"
27 Krystyna Kermel Leszno mgr filologii polskiej UW
26 Tomasz Zdziebkowski Poznań mgr inż.
25 Zdzisław Habasiński Poznań dr
24 Janusz Czebreszuk Rokietnica Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
23 Miroslawa Dabert Poznan prof. UAM
22 Mieczysław Staniszewski Gortatowo p-ta Swarzędz dr hab. prof. WSB Poznań
21 Jacek Dabert Poznań prof. zw. UAM
20 Leon Drobnik Poznań prof.dr hab.n.med. , emer. UM
19 Bożena Górczyńska- Przybylowicz Poznań UAM
18 Bogdan Barwiński Wrocław dr, emeryt
17 Maria Elżbieta Dębowska Wrocław dr nauk fizycznych, Wrocław
16 Elżbieta Nowicka Poznań prof.dr hab., UAM
15 Iwona Klimaszewska Boduszewo Fizyk
14 Olga Janyszek Poznań dr
13 Adam Choiński Poznań Prof. dr hab.
12 Andrzej Szpulak Poznan prof UAM dr hab.
11 Lech Torliński Poznań Prof. dr hab. med., AKO
10 Stanislaw Schneider Poznan członek AKO
9 Piotr Cieszyński Poznań informatyk
8 Ewa Ryś Szczecin dr hab. prof. AJP
7 Przemyslaw Makarowicz Poznań prof. dr hab. UAM Poznań
6 Tomasz Molski Poznań historyk
5 Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz Poznań prof.dr hab. dr h. c.- profesor senior UAM
4 Elżbieta Czarniewska Bolechówko prof. UAM
3 Natasza Dembińska-Urbaniak Poznań Przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych
2 Paweł Bortkiewicz Poznań ks. prof. dr hab.
1 Andrzej Fabianowski Warszawa prof. dr hab.