Wokół hymnu – rozmowa z zaprzyjaźnionym kapelmistrzem