Na Święta Zmartwychwstania 2022

Alleluja! Zmartwychwstał Pan. Prawdziwie zmartwychwstał!

By odkupić świat, wszystkie pokolenia do końca świata i każdego z nas osobiście.
Te Święta mają taki indywidualny i wspólnotowy charakter. Przywołują refleksje nad naszym życiem osobistym i zbiorowym – stanowią moment zastanowienia się nad naszym bytowaniem w świecie.

Szczególnie dzisiaj ich przeżywanie – poza wymiarem religijnym – jest głęboko osadzone w otaczającej nas rzeczywistości. Kontekstem jest w tym roku wojna na Ukrainie i nasza postawa wobec dramatu Ukraińców. Jako Polacy i chrześcijanie możemy być z siebie dumni – realizujemy  chrześcijański obowiązek wspierania bliźnich w opresji. Wiem, że wszyscy uczestniczymy w tej pięknej i szlachetnej misji.

Niech ta refleksja towarzyszy nam w te szczególne Święta – bo dajemy dowód, że Chrystus, który prawdziwie zmartwychwstał, kieruje naszym życiem i motywuje nas do działania według Jego wskazań.

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom z naszej AKOwskiej wspólnoty oraz Rodzinom, Przyjaciołom i Bliskim spokojnych, błogosławionych Świąt i wszelkiej pomyślności.

Trwajmy przy naszych chrześcijańskich wartościach, bo tylko one zapewniają nam przyszłość narodową i nadzieję na osobiste zbawienie. Nadzieję, którą dał nam Chrystus Swoim zbawczym Krzyżem.

Stanisław Mikołajczak