Wokół Kościoła i kapłaństwa

Prof. Grzegorz Kucharczyk w PR24, 14.4.2022: