Przeciw banalizowaniu Wielkiej Nocy

…Triduum Paschalne to bardzo zwięzła nazwa trzech dni wyrażających samo jądro ludzkiej egzystencji. W tych trzech dniach widzimy, czy może dzisiaj należy powiedzieć – powinniśmy widzieć to co najważniejsze i najpiękniejsze w ludzkim życiu, w człowieczeństwie. Spoglądamy z jednej strony na nieskończoną miłość, na bezinteresowność daru, na pokorę i służbę oraz na to, co jest najciemniejszą stroną ludzkiej egzystencji, a więc na zdradę, cierpienie, niesprawiedliwość i śmierć. To wszystko kończy się orędziem Zmartwychwstania, pieśnią triumfu, zwycięstwem życia i miłości nad śmiercią i nienawiścią…  Cały tekst tutaj