Cień Rapallo

Najważniejszym założeniem niemieckiej i bolszewickiej polityki zagranicznej po 1919 roku było dążenie do rewizji lub wprost obalenia porządku ustalonego w Europie na mocy postanowień traktatu wersalskiego. Niepodległość Polski, która w sensie prawa międzynarodowego została ogłoszona w Wersalu 28 czerwca 1919 roku, była zasadniczym elementem wersalskiego ładu na Starym Kontynencie. Nieuchronnie więc dążenie do rewizji Wersalu oznaczało działanie Niemiec i bolszewickiej Rosji przeciw niepodległej Polsce. Cały tekst tutaj.