Oświadczenie w sprawie niepodpisania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Środowiska akademickie skupione w Klubach AKO z goryczą i głębokim rozczarowaniem przyjęły decyzję Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy Prawo oświatowe, szerzej znanej jako „lex Czarnek”. Nie rozumiemy tej decyzji ani uzasadnienia odmowy, które Pan Prezydent zaprezentował. W imię bowiem jakiej jedności odrzuca się projekt czyniąc zadość protestom tylko jednej ze stron? W czym sanacja polskiej oświaty miałaby zagrażać bezpieczeństwu Państwa? Czy po zawetowaniu tej ustawy to bezpieczeństwo wzrosło, a jedność polityczna się umocniła? Czyż nawet w sytuacji zagrożenia zewnętrznego należy poniechać działań naprawczych o charakterze wewnętrznym?

Niemal w tym samym czasie Pan Prezydent podpisał projekt Ustawy o Akademii Kopernikańskiej, będący de facto programem naprawczym polskiej nauki i odrzucił ustawę o naprawianiu polskiej oświaty. Takie zróżnicowanie pilności ustaw, deprecjonowanie opinii i pracy środowisk zatroskanych o polską szkołę, wzbudza w nas bolesne przekonanie, że szkoła staje się politycznym zakładnikiem, a jej interesy nie spotykają się z należytą troską.

Równocześnie prosimy Pana Ministra Przemysława Czarnka o pilne przygotowanie nowego projektu nowelizacji Prawa oświatowego, w którym zagwarantowane zostanie wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z polskim interesem narodowym w duchu patriotyzmu i wartości, które od wieków kształtowały polski etos narodowy, a rodzicom zapewniony zostanie wpływ na wychowanie dzieci zgodnie z ich wolą.

 

W imieniu Zarządów Akademickich Klubów Obywatelskich
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław

Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Katowice, Toruń, Olsztyn, Wrocław, 4.3.2022