R.I.P.

Panu Ambasadorowi i naszemu Koledze klubowemu
prof. Andrzejowi Przyłębskiemu
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci
Matki
składa społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu