Pożegnanie

Jarosław Marek Rymkiewicz
1935-2022

Odszedł do wieczności wybitny poeta, historyk literatury, dramaturg, eseista, krytyk i tłumacz.

Pozostanie z nami dzięki swoim wierszom, w których ukazał bogactwo i piękno polszczyzny pozwalającej wyrazić powagę przemijania, cudowność świata i tragizm historii.

Profesor i Poeta zawsze przypominać będzie o trwałych, klasycznych cechach kultury europejskiej, o ideałach piękna, prawdy i dobra, o mrocznej tajemnicy zła, o wierności i odwadze.

Nie przestanie być pośrednikiem między pokoleniami współczesnymi a wielkimi duchami przeszłości. Dzięki jego studiom i przekładom bliscy pozostaną nam poeci polskiego baroku i wielcy romantycy, a także Bolesław Leśmian, Calderon de la Barca, Osip Mandelsztam, Gustav Flaubert…

Kochającym Polskę towarzyszyć będzie w ich pracach dla ojczyzny wolnej, stanowiąc wzór patriotyzmu żarliwego i świadomego odpowiedzialności za bezcenny depozyt przekazany przez przodków.

21 IX 2015 roku Poeta  przyjął przyznaną przez Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego statuetkę Pan Cogito. Przed uroczystością jej wręczenia Laureat poznał rękopisy Mickiewicza i Słowackiego przechowywane w Zamku Kórnickim. O tym doświadczeniu powiedział wówczas: „Oto dostaję wielką lekcję pokory. Te rękopisy wyznaczają moje i moich  przyjaciół miejsce w dziejach literatury polskiej. Czegokolwiek nie powiedziałaby nam pycha, te rękopisy mówią nam, że jesteśmy sługami. Poeci żądają od nas – i mają prawo tego żądać – żebyśmy im służyli, nie tylko dochowali wierności ich ideom, ich słowu, ale także opiekowali się tym, co oni napisali i co zrobili dla Polski. A jeśli jesteśmy sługami Mickiewicza i Słowackiego, to jesteśmy także sługami Rzeczpospolitej”.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, ześlij pociechę rodzinie, a nas wesprzyj w pokornym spełnianiu służby.