O inflacji i finansach

… Na świecie toczy się ostra rywalizacja międzynarodowa w obszarze gospodarczym, którą można by nazwać nawet swoistą wojną ekonomiczną. Władze poszczególnych krajów starają się bronić rodzimej własności oraz pilnować tego, aby siedziby największych korporacji działających w ich krajach nadal posiadały centra decyzyjne w tych krajach a nie przenosiły ich za granicę. (…) W odniesieniu do szeroko pojętego sektora finansów jeszcze bardziej uświadamia to nam potrzebę stanowczej obrony prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej oraz podejmowania kolejnych kroków na drodze repolonizacji poszczególnych segmentów sektora finansowego, w tym zwłaszcza bankowego. Cały tekst tutaj