Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Jana Wawrzyńczyka

Był wybitnym językoznawcą, polonistą i rusycystą. W swojej bogatej twórczości naukowej i popularyzatorskiej zostawił wiele tekstów odnoszących się do patriotycznych elementów w funkcjonowaniu języka polskiego.
Był człowiekiem głęboko zatroskanym o losy Polski, żarliwym patriotą i społecznikiem.
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Spoczywaj w pokoju.
 Zarząd AKO