Kolejne przejawy kolonizacji mentalnej

…Taki sposób myślenia o Polsce jest zakorzeniony w niemieckiej kulturze politycznej od przynajmniej 300 lat.(…) Immanuel Kant mówił, że dobrze że były rozbiory, bo Polska to był kraj, w którym panowała barbarzyńska wolność, a teraz Prusy mają zadanie wychować naród polski do prawdziwej wolności. (…) Z tego typu narracją – i to jest dramat – spotykamy się też u polskich byłych wysokich urzędników… (PR24, 02.11.2021)