Krzyż Kawalerski

Prezydent RP przyznał śp. prof. Czesławowi Błaszakowi pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu osiągnięć naukowych i postawy społecznej. Z satysfakcją mogliśmy poinformować o tym podczas uroczystości pogrzebowych.